Inter Casa Ambienta d.o.o. je kompanija koja se bavi upravljenjem sadržaja na internetu i njegovim visokim pozicioniranjem na najboljim svetskim pretraživačima.

Ukoliko imate uspešnu firmu, sportski klub, agenciju, televiziju, časopis, radio stanicu, a nemate internet stranicu ili imate jako skromnu prezentaciju koju niko ne posećuje sem direktnih korisnika koji već znaju za vas mi vam dajemo ključ u ruke i imamo rešenje za vas.
www.celineoutletstore.com
Mi umesto vas
• Radimo na programiranju odnosno reprogramiranju vaše internet prezentacije tj. dinamičkog CMS-a
• Kreiramo sadržaje na vašoj internet stranici koji je u skladu sa vašom poslovnom politikom, interesovanjima posetilaca i trenutnog stanja na tržištu
• Postojeći i novokreiran sadržaj visoko pozicioniramo na pretraživačima na osnovu ključnih reči i fraza koje su bitne za vaše poslovanje
• Prilagođavamo i modifikujemo sadržaj i stranice na koje dolaze korisnici u cilju prilagođavanja zahtevima i interesovanjima posetilaca, pružanja informacija koje žele (direct sell), kao i pružanja informacija koje su usko povezane sa njihovim zahtevima (cross sell).
• Povećavamo vašu vidljivost, koverziju na sajtu (prodaju proizvoda, paketa usluga...), stvaramo brend od vaše kompanije na društvenim mrežama i garantujemo vam veći profit