Prijava greške za: Visual Studio Pro 2008 Win32 engleska verzija AE non-EU/EFTA DVD, C5E-00400

Pronađite grešku u opisu proizvoda i osvojite nagradni kupon koji će Vam doneti dodatne pogodnosti prilkom kupovine.


Slike proizvoda
Primedba:
Naziv proizvoda:
Visual Studio Pro 2008 Win32 engleska verzija AE non-EU/EFTA DVD, C5E-00400
Primedba:
Karakteristike proizvoda:
Visual Studio 2008 Professional omogućuje Vam brzi razvoj aplikacija, nadgledanje informacija i unapredjenje biznisa.
Primedba:
Tehničke karakteristike:
Šifra artikla C5E-00400
Primedba:
Podgrupa (BusinessUnit) Pro IDE Tools
Primedba:
Proizvod (ProductFamily) Visual Studio Professional
Primedba:
Vrsta proizvoda (ProductType) Standard
Primedba:
Pakovanje (PackageType) Academic
Primedba:
Detaljan opis:
Fokus svakog izdanja programa Visual Studio uvek je bio da budete što uspešniji. U programu Visual Studio 2008 produktivnost programera se ne završava sa uređivačem koda i čarobnjacima. Proširivanjem fokusa na produktivnost, arhitekture za aplikacije i osnovnu platformu, Visual Studio 2008 vam omogućava da rešavate nove poslovne probleme dok istovremeno smanjujete ukupne troškove kreiranja aplikacija.

Podaci nadohvat ruke
Visual Studio 2008 je napravio revoluciju u načinu na koji se rukuje podacima. Uz novu alatku Language Integrated Query (LINQ), sada možete raditi sa svim vrstam podataka sa konsistentnim pristupom i pristupati podacima sa novim dizajnerom za podatke. LINQ omogućava programerima lakši pristup podacima kroz skup oznaka tipa datoteke u programu C# i Visual Basic programskim jezicima, kao i u aplikaciji Microsoft .NET Framework. Ove oznake tipa datoteke omogućavaju integrisane upite za objekte, baze podataka i XML podatke. Koristeći LINQ, bićete u mogućnosti da napišete upite u svom jeziku u programu C# ili programu Visual Basic bez korišćenja posebnih jezika, kao što su SQL i XPath. Kreiranje aplikacije na bazi podataka nikada nije bilo lakše.

Ulepšajte svoje aplikacije
Programeri mogu po prvi put da koriste najnoviju verziju programa Visual Studio da bi razvili i poboljšali aplikacije koje su kreirane u prethodnim verzijama aplikacije.NET Framework. Visual Studio 2008 će podesiti dostupne predloške projekta, kontrole okvira sa alatkama i IntelliSense da bi utvrdio podudaranje sa verzijama aplikacije .NET Framework (2.0, 3.0 ili 3.5) koje je programer izabrao kao ciljne. Visual Studio olakšava proširivanje ove aplikacije kako bi mogli da ponudite veoma kvalitetno korisničko iskustvo. Na primer, poboljšanja u programu Windows Forms designer omogućavaju kreiranje aplikacija koje objedinjuju Windows Forms, .NET Framework 3.5 i XAML u jednu aplikaciju.

Oslobodite dizajnera u sebi
Pored površina za dizajn u programu Visual Studio, dizajneri korisničkih interfejsa mogu koristiti poznate alatke kao što su Microsoft Expression Suite kako bi upravljali prikazima, kontrolama i povezivanjem podataka. Datoteke sa rešenjima koje su generisane od strane alatke „Expression“ mogu se otvoriti i uređivati u programu Visual Studio. Dizajneri i programeri će takođe biti u mogućnosti da izgrade biblioteke opšteg dizajna korisničkog interfejsa, formata i elemenata kojima se može lako upravljati i koji se mogu ponovo koristiti.
Primedba:

Unesite Vaše podatke:
Moje ime je: Komentar:
Moje prezime je:
Moj email je:
Moj broj telefona je:
(najbolje mobilni)
Moja adresa je:
Poštanski broj i grad:
Zemlja: