Prijava greške za: AutoRoute Euro 2007 Evropa FPP, 689-00898

Pronađite grešku u opisu proizvoda i osvojite nagradni kupon koji će Vam doneti dodatne pogodnosti prilkom kupovine.


Slike proizvoda
Primedba:
Primedba:
Naziv proizvoda:
AutoRoute Euro 2007 Evropa FPP, 689-00898
Primedba:
Karakteristike proizvoda:
Microsoft AutoRoute 2007 je koristan program za planiranje putovanja po Evropi koji Vam pruža priliku da unapred istražite mesta koja ćete posetiti i da na najbolji način odaberete marš-rutu kojom ćete putovati.
Primedba:
Tehničke karakteristike:
Šifra artikla 689-00898
Primedba:
Podgrupa (BusinessUnit) Geography
Primedba:
Proizvod (ProductFamily) AutoRoute Euro
Primedba:
Vrsta proizvoda (ProductType) Standard
Primedba:
Pakovanje (PackageType) Retail
Primedba:
Detaljan opis:
Uštedite vreme i novac pravovremenim planiranjem putovanja. Microsoft AutoRoute 2007 Vam pruža priliku da do najsitnijih detelja proračunate marš-rutu, vreme provedeno na putu, potrošnju goriva i cenu putovanja.
Microsoft AutoRoute 2007 Vam omogućuje da povežete računar sa GPS uredjajem.
Microsoft AutoRoute 2007 je prepun slikama značajnijih objekata koje Vam mogu poslužiti da lakše prepoznate mesta koja ćete posetiti.

Primedba:

Unesite Vaše podatke:
Moje ime je: Komentar:
Moje prezime je:
Moj email je:
Moj broj telefona je:
(najbolje mobilni)
Moja adresa je:
Poštanski broj i grad:
Zemlja: