Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional Server Disk Kit, QCA-00024

Proizvođač:

Cena:
(bez PDV-a): 3.600 din
(sa PDV-om): 4.248 din

Microsoft Dynamics CRM 4.0 je customer relationship management (CRM) sistem koji mogu da koriste svi zaposleni u velikim firmama. Napredne opcije ovog uslužnog programa sigurno će poboljšati komunikacije i povećati produktivnost.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Microsoft Office Outlook
Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Microsoft Office Outlook („Outlook klijent“) omogućava da automatski pratite informacije vezane za CRM, što obuhvata e-poštu, kontakte, zadatke i zakazane obaveze.

Pomoću Outlook klijenta možete da pratite e-poštu u usluzi CRM Online. Ukoliko to učinite, nit sa e-porukama biće vidljiva korisnicima iz vaše organizacije koji imaju dozvolu da je pregledaju.Postoji četiri načina na koje možete da pratite svoje e-poruke u usluzi CRM Online: (1) automatsko praćenje isključivo odgovora na e-poruke koje se trenutno prate, (2) automatsko praćenje svih e-poruka koje šaljete i primate, (3) automatsko praćenje samo e-poruka koje dolaze od CRM Online kontakata, naloga, prijava itd. i (4) bez praćenja e-poruka. Možete da promenite mehanizam praćenja tako što ćete u Outlook klijentu otvoriti oblast sa ličnim postavkama. Administrator takođe može da vam podesi ove postavke. Opcija 1 predstavlja podrazumevanu opciju – drugim rečima, podrazumevano je da se u usluzi CRM Online prate samo odgovori na e-poruke koje ste izabrali da budu praćene. Svi odgovori (vaši i tuđi) biće praćeni sve dok ne odlučite da prekinete praćenje te određene niti sa e-porukama. Kada jednom prekinete praćenje niti sa e-porukama, prethodno poslate ili primljene e-poruke koje su praćene u usluzi CRM Online ostaće u njoj, osim ukoliko ih ručno ne izbrišete.

Za svaku e-poruku koju dobijete, Outlook klijent će usluzi CRM Online poslati e-adresu pošiljaoca, e-adresu primaoca i temu poruke. Zahvaljujući ovome, usluga CRM Online može da obavi proveru da li treba da uskladišti neku e-poruku. Kada naiđe na e-poruku koju ste vi, neki drugi korisnik usluge CRM Online u vašoj organizaciji ili administrator sistema odlučili da pratite, usluga će, nakon provere, zatražiti od Outlook klijenta da je celu pošalje usluzi CRM Online. E-poruke koje kreira usluga CRM Online (npr. radnja toka posla za slanje e-poruka u vaše ime putem CRM Online Web aplikacije) mogu se proslediti/poslati putem Outlook klijenta.

Čak i u slučaju da izaberete da u usluzi CRM Online ne pratite određenu stavku (e-poruku, zakazanu obavezu ili zadatak), usluga CRM Online će možda ipak pratiti stavku ukoliko je bilo koja osoba koja se nalazi u listi pošiljalaca ili primalaca te stavke zatražila da bude praćena. Ukoliko usluga CRM Online prati neku stavku, Microsoft Outlook će prikazati ikonu za nju koja se razlikuje od uobičajene ikone za taj tip stavke (e-poruka, zakazana obaveza itd.).

Outlook klijent takođe daje mogućnost da pratite druge Microsoft Outlook stavke, poput kontakata, zakazanih obaveza i zadataka. Možete da pratite bilo koju stavku tako što ćete kliknuti na dugme „Track to CRM“ (Prati u CRM) na traci s alatkama te stavke. Ukoliko koristite Microsoft Outlook 2007, možete da prekinete praćenje stavke u usluzi CRM Online pomoću istog dugmeta. Kada je praćenje stavke uključeno, usluga CRM Online će čuvati kopiju te stavke koja će biti vidljiva svim drugim korisnicima unutar vaše organizacije koji imaju odgovarajuće dozvole. Ukoliko koristite Microsoft Outlook 2007, nakon prekida praćenja stavke, ova njena kopija će biti automatski izbrisana iz usluge CRM Online samo u slučaju da ste vi vlasnik te stavke.

Verzija Outlook klijenta za prenosne računare omogućava da svoje CRM Online podatke prenesete u režim rada van mreže. Ovu funkciju možete da aktivirate pomoću dugmeta „Go Offline“ (Pređi u režim rada van mreže) na traci s alatkama Outlook klijenta u programu Microsoft Outlook. Ova funkcija nije u vezi sa vezom programa Microsoft Outlook sa uslugom Microsoft Exchange ili funkcijama vašeg Web pregledača.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 mrežna skretnica za e-poštu

Kao i Outlook klijent, Microsoft Dynamics CRM 4.0 mrežna skretnica za e-poštu („mrežna skretnica za e-poštu“) pruža mogućnost da automatski pratite informacije vezane za CRM. Funkcija praćenja e-pošte mrežne skretnice za e-poštu radi na način opisan u prethodnom odeljku o Outlook klijentu. Mrežna skretnica za e-poštu takođe omogućava da šaljete i primate e-poštu pomoću CRM Online klijenta zasnovanog na Web pregledaču.


Garancija: nema

Komentari kupaca

Vaš komentar je dragocen budućim kupcima.
Da napišete svoje mišljenje o ovom proizvodu kliknite ovde. Pogledajte sve komentare

  • Karakteristike

P/N QCA-00024

Microsoft

SQL server Enterprise edition 2008 engleski jezik Kit MVL DVD, 810-07416 SQL server Enterprise edition 2008 engleski jezik Kit MVL DVD, 4.248 din
Microsoft Expression Blend 2 DVD, PHJ-00576 Microsoft Expression Blend 2 DVD 4.248 din
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional Server Disk Kit, QCA-00024 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional Server Disk Kit 4.248 din

Apple

APPLE parallels desktop 3.0 for Mac, PARALLELS APPLE parallels desktop 3.0 for Mac 5.723 din
APPLE iLife 08 RETAIL, MB015Z/A APPLE iLife 08 RETAIL
APPLE Leopard UPGRADE Mac OS X 10,5 UTD Ful-Fillmenr-INT, MB025Z/A APPLE Leopard UPGRADE Mac OS X 10,5 UTD Ful-Fillmenr-INT

HP ESG

HP Microsoft Windows Server 2003 - licence, 335761-B21 HP Microsoft Windows Server 2003 - licence 591 din
HP Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Reseller licenca i disk, 409179-B21 HP Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Reseller licenca i disk 60.180 din